Juridisch en fiscaal
WKR: Profiteer van de concernregeling
Kasteren, drs. W.H.
CM, 2018
De concernregeling maakt het voor inhoudingsplichtigen mogelijk om gezamenlijk de werkkostenregeling uit te voeren. Dat wil dus zeggen met meerdere concernvennootschappen tegelijk. Dit kan tot voordeel leiden.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaufeli, W. | 2015
Downloads:
onderzoek
Vorstenbosch, J.M.G. | 2017
Downloads:
Het Veld
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads: 8
Management control
Hau L. Lee | 2006
Downloads:
Leveranciersselectie en -...
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W. | 2006
Downloads:
Ketenkwaliteit
Esmark, C. | Gligor, D. | 2016
Downloads:
analyse
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads: 3
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.538
BIV/AO